Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2015

22:07
3049 85de 500
Reposted fromfsi fsi viadefinition-of-sex definition-of-sex
22:06
22:03
Kaleczą się i dręczą 
milczeniem i słowami 
jakby mieli przed sobą 
jeszcze jedno życie 

czynią tak 
jakby zapomnieli 
że ich ciała 
są skłonne do śmierci 
że wnętrze człowieka 
łatwo ulega zniszczeniu 

bezwzględni dla siebie 
są słabsi 
od roślin i zwierząt 
może ich zabić słowo 
uśmiech spojrzenie 
— Tadeusz Różewicz. zm. 24.04.14. Smutno.
Reposted fromzabka zabka viablackmoth7 blackmoth7
22:02
9535 20c8

thedisneyhipster:

I just want to reblog this again and make it clear that the story we are telling should not be “Cinderella was beautiful and kind and her Stepsisters were ugly and mean.” That isn’t how the world works.

April 06 2015

21:41
4488 891e 500
shhhhh
Reposted bydefinition-of-sexannkrzmyupochebalcadominikmjabolmaxitgirltruskawkolandiajannetSuccu-n-PandaadponekLipschendesertpsychotruskawkolandiajunior13truskawkolandiatruskawkolandia
21:36
9365 b0a4 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viazakazane zakazane
21:34
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Hłasko
Reposted fromunr-eal unr-eal viazakazane zakazane
21:33
6540 6a3f 500
a nie chce żałować
Reposted fromSapereAude SapereAude viakarr4mba karr4mba
21:33
Boli kiedy na niego spoglądasz i boli kiedy tego nie robisz.
— ty
Reposted fromrisky risky viakarr4mba karr4mba
21:32
1345 28e5
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viakarr4mba karr4mba
21:31
1454 1a38 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianazwazdupy nazwazdupy
21:31
Należysz do mnie, choć to nie kwestia posiadania.
— Pezet
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vianazwazdupy nazwazdupy
21:31
Kim jest ten, co moim długopisem  Wypisuje moje wiersze I w moim łóżku moją żonę bierze?  Kim jest ten, co przed chwilą wyszedł? 
— Wojaczek
21:30
Bo ja jestem zawsze rozdarty na dwoje albo na troje, i nie mogę ze sobą spokojnie żyć. Kłócę się więc bez przerwy z samym sobą, zarzucam sobie najgorsze rzeczy i samego siebie wzywam do złożenia drobiazgowych wyjaśnień w wielkich i małych sprawach. Widzicie zatem, że nawet sam ze sobą nie mogę dojść do zgody.
— Bronisław Świderski
Reposted frommissljud missljud vianazwazdupy nazwazdupy
21:27
2876 1abe 500
Reposted fromnietaknie nietaknie viaunmadebeds unmadebeds
21:27

Noce 03.04.15

W nocy
tęskni się łatwiej

Bez światła
wszystko
szybciej się kurczy

I świat
staje się mały

Najpierw można
dotknąć jego granic palcami

A potem on
powoli
zaciska się na szyi

Zbiega się
do jednego słowa

,,Kocham''

na pocztówce
z miejsca
gdzie świat
nie ma granic
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaunmadebeds unmadebeds
21:27

“ W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne. ”

— A. Osiecka
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viaister ister
21:25

Kiedy osoba, którą kochasz, milczy, jest to najsilniejszy rodzaj bólu jaki ktokolwiek może Ci zadać. O tej sile świadczy chociażby fakt, że nie masz możliwości obrony - musisz po prostu czuć i pomału w tym bólu umierać.

  Reposted frominanutshell inanutshell viakarr4mba karr4mba
  21:25
  I też czasem tęsknisz i patrzysz w gwiazdy.Wasz wzrok krzyżuje się gdzieś wśród galaktyk.
  Reposted fromMooonroe Mooonroe viakarr4mba karr4mba
  21:21
  2223 da97 500
  Reposted frombesomebody besomebody viakarr4mba karr4mba
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl