Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2015

21:19
Od ilu ludzi trzeba się będzie jeszcze odzwyczajać?
— jaaak smutno
Reposted frommartrol martrol viakarr4mba karr4mba
21:19
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viakarr4mba karr4mba
21:19

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viakarr4mba karr4mba
21:18
Ja bez skrzydeł też wzbiję się ku gwiazdom...
— HF2
Reposted fromnergo nergo viakarr4mba karr4mba
21:18
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski "Na krawędzi nigdy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viakarr4mba karr4mba
21:18
4175 d937 500
poświatowska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viablackmoth7 blackmoth7
21:17
Nigdy nie żałuj ze poznałeś ludzi z którymi chociaż przez moment byleś szczęśliwy.
Reposted fromlabellavita labellavita viakarr4mba karr4mba
21:17
- Ja się nie puszczam. "Bo się brzydzę i za bardzo się wstydzę. Nawet gdy się schlam, pion swój mam".

Lubię się za to całować.

— Maria Peszek
Reposted fromkyte kyte viakarr4mba karr4mba
21:15
Chce Cię pomiędzy szóstym drinkiem nocą  a pierwszą kawą rano .
— zostań.
Reposted fromzenibyja zenibyja
21:15

„Pisanie życiorysu”

 

Co trzeba?

Trzeba napisać podanie,

a do podania dołączyć życiorys.

 

Bez względu na długość życia

życiorys powinien być krótki.

 

Obowiązuje zwięzłość i selekcja faktów.

Zamiana krajobrazów na adresy

i chwiejnych wspomnień w nieruchome daty.

 

Z wszystkich miłości starczy ślubna,

a z dzieci tylko urodzone.

 

Ważniejsze, kto cię zna, niż kogo znasz.

Podróże tylko jeśli zagraniczne.

Przynależność do czego, ale bez dlaczego.

Odznaczenia bez za co.

 

Pisz tak, jakbyś ze sobą nigdy nie rozmawiał

i omijał z daleka.

 

Pomiń milczeniem psy, koty i ptaki,

pamiątkowe rupiecie, przyjaciół i sny.

 

Raczej cena niż wartość

i tytuł niż treść.

Raczej już numer butów, niż dokąd on idzie,

ten, za kogo uchodzisz.

 

Do tego fotografia z odsłoniętym uchem.

Liczy się jego kształt, nie to, co słychać.

Co słychać?

Łomot maszyn, które mielą papier.

— Wisława Szymborska
Reposted fromdirtyliar dirtyliar viablackmoth7 blackmoth7

February 24 2015

21:36
6746 85b7 500
21:35
21:33
21:33
Wybacz, ale dzisiaj jestem nie do wyjścia. Dziś nie wyglądam, nieczynna jestem, chyba też trochę nie żyje. Może jutro.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:33
Ladies, have a nice day:
Reposted fromapatia apatia viasadworld sadworld
21:32
a czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę - jak male dziecko. a przecież kiedy mam mówić obracam wszystko w żart, i nic nie mówię. słów mi brakuje - tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić co się myśli naprawdę.
— Wojaczek
21:32
1680 9c2c
egon
Reposted fromuoun uoun viaunmadebeds unmadebeds
21:31
chcę wykraść
choć skrawek
błękitu twoich oczu
— Anna Mirosława Nowak, Wyznanie
Reposted fromrol rol viamagdanestor magdanestor
21:30
3733 1c33 500
Reposted fromsiseniorita siseniorita viamagdanestor magdanestor
21:30
Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie..
— A. Rojek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl